[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp:01282] postfix and InterScan VirusWall$B;3Fb$G$9!#(B
(B
$B0JA0!"CSED$5$sC#$+$i(B AMaViS, Sophos $B$r;H$C$?%&%$%k%9%9%-%c%s$r(B
$B$9$k>l9g$N9=C[J}K!$,<($5$l$^$7$?$1$I(B
(Bhttp://www.kobitosan.net/postfix/install-sav.html
(B
$B:#2s!"(BInterScan VirusWall ($B0J9_(B ISVW) $B$G9=C[$7$?$N$GJs9p$7$^$9!#(B
$B$H$O$$$(!"IaDL$K$d$l$P(B FILTER_README $B$K=q$$$F$"$kDL$j$G9=C[$G$-$k$O$:(B
$B$G$9$N$G!"$=$&$$$&?M$O0J9_$OFI$^$:$K7W$J$b$N$rF~$l$?$P$C$+$j$K6lO+$7$?$N$G=q$-$^$9!#(B
(B
(B
$B4D6-$J$I(B
(B OS : SPARC Solaris 2.8
(B Postfix : snapshot-20011127
(B pfixtls : pfixtls-0.7.13c-snap20011127-0.9.6b
(B ISVW : 3.6
(B
$B9=@.$N35MW(B
(B FILTER_README $B$N(B "Advanced content filtering example" $B$N(B
(B $BDL$j$G$9!#(Bfilter $B$,(B ISVW $B$K$J$j$^$9!#(B
(B
$B%$%s%9%H!<%k!"@_Dj(B
(B1. ISVW
(B $B!&(BMain service port : 10025
(B  svcport=10025
(B $B!&(BOriginal SMTP server : localhost, 25
(B  original=localhost 10026
(B $B!&$$$^0l$D$o$+$j$^$;$s$,!"%V%i%&%6$+$i@_Dj$G$-$J$$(B acl $B$r(B
(B  $B@_Dj$7$F!"(Blocalhost $B$+$i$7$+@\B3$G$-$J$$$h$&$K$7$^$9!#(B
(B  proxy_acl=#127.0.0.1/32
(B2. postfix, pfixtls
(B $BIaDL$N@_Dj$O>J$-$^$9!#$3$A$i$G$O(B chroot $B$b$7$F$^$9$N$G!"$=$N$X$s$bE,Ev$K!#(B
(B
(B $B!&(Bmaster.cf
(Bsmtp   inet n    -    y    -    -    smtpd
(Blocalhost:10026 inet n -    y    -    -    smtpd -o content_filter= -o smtpd_use_tls=no -o myhostname=interscan.nid.co.jp
(Bsmtp   unix -    -    y    -    -    smtp
(B
(B $B!&(Bmain.cf
(Bcontent_filter = smtp:localhost:10025
(B
(B
$B0J>e$G$9!#(B
$B!t(B $B2?F|$bG:$s$@$N$K!"=q$$$F$_$k$H$J$s$G$3$s$J4JC1$J$s$@$!(B (^^;
(B
(B
$B$G!"(Bpfixtls $B$r;H$C$F(B SMTP over TLS $B$rMxMQ$9$k4D6-$K(B
(BFILTER_README $B$K5-=R$5$l$F$$$k%&%$%k%9%9%-%c%s$rF3F~$7$h$&$H$7$?>l9g$K(B
$B%_%=$H$J$k$N$O!"(Bfilter $B$+$ie$2$F(B dump $B$r8+$F$b(B
$BKM$K$O$o$+$j$^$;$s$G$7$?(B (^^;
(B
(Bmailq $B$G8+$k$H(B (Could not start TLS: client failure)
$B$H$J$C$F$$$^$9!#(BISVW $B$H$$$&$N$O(B
(Bsmtp client -> ISVW -> smtp server
$B$H$$$&7PO)$GF)2aE*(B($B%9%-%c%s$7$D$D?b$lN.$9(B)$B$KF/$/$h$&$J$N$G$9$,!"(B
(Bsmtp server $B$+$i8+$k$H(B smtp client $B$+$i$N(B TLS $B$K4X$9$k>pJs$,(B
$BN.$l$F$/$k$,!"A0$^$G(B
(B
(Bmaster.cf
(Bsmtp   inet n    -    y    -    -    smtpd
(Blocalhost:10026 inet n -    y    -    -    smtpd -o content_filter= -o myhostname=interscan.nid.co.jp
(Bsmtp   unix -    -    y    -    -    smtp
(Bsmtp_notls unix -    -    y    -    -    smtp -o smtp_use_tls=no
(B
(Bmain.cf
(Bcontent_filter = smtp_notls:localhost:10025
(B
$B$H$7$F$^$7$?!#$3$l$G$bBg>fIW$G$9!#(B
(Blocalhost:10026	...	smtpd -o smtp_use_tls=no
$B$H$7$FBLL\$G$:$$$V$sG:$_$^$7$?!#(B
$B!t(B $B0lC6%U%!%$%k$KMn$H$7$F%9%-%c%s$9$kJ}K!$K$7$h$&$+$H;W$C$?$[$I(B (^^;
(B
(B--
$B;3Fb(B $BJ~9@(B		handy@xxxxxxxxx

Follow-Ups
[postfix-jp:01285] Re: postfix and InterScan VirusWall, IKEDA Nozomu

[$B8!:w%Z!<%8(B] [Postfix-JP ML Home]